Film i opis z kanału YouTube Homosapiens sapiens:

Istnieje niezliczona ilość książek propagujących teorię ewolucji. Jednak mało się mówi i pisze o alternatywnych poglądach. Jednym z nich jest (kreacjonistyczny) katastrofizm. Jest to pogląd na historię Ziemi, w myśl którego okresy spokojnego funkcjonowania Ziemi w jej geologicznej historii rozdzielały katastrofy niszczące życie na niej. Po katastrofie życie powstawało na nowo w zmienionej formie. Jako że wspomniałem o kreacjonizmie, to ponowne powstawanie życia było powodowane czynnikiem nadnaturalnym, zwanym Bogiem. Katastrofizm wprowadził do nauk geologicznych po raz pierwszy w 1812 roku Georges Cuvier, co wynikało z potrzeby wyjaśnienia pozornej odmienności faun kopalnych i współczesnych. Była to próba pogodzenia rozwijającej się wiedzy paleontologicznej i geologicznej z rozumianymi dosłownie dogmatami wiary dotyczącymi powstania Ziemi i życia na niej. Uczeń Cuviera d’Orbigny, zakładał w tym celu istnienie 27 kolejnych aktów stworzenia odbudowujących życie na Ziemi po kolejnych kataklizmach połączonych z wymieraniem. Pogląd ten usiłował pogodzić rozpowszechniony ówcześnie pogląd na pochodzenie różnorodności biologicznej, stworzenie form żywych w swej obecnej postaci przez Boga, z obserwacjami POZORNYCH przemian w materiale kopalnym.

Spory pomiędzy gradualistami (inaczej ewolucjonistami) a katastrofistami dotyczące istnienia katastrof niszczących życie na Ziemi, a potem jego ponownego odtwarzania wygasły z chwilą gdy błędna teoria ewolucji, wyjaśniająca pozorną odmienność faun współczesnych i kopalnych zyskała powszechną akceptację w nauce.

[…]Ateiści i racjonaliści twierdzą często, że ich światopogląd oraz powody, z których odrzucają oni nadprzyrodzoność, teizm, teologię, religię, Biblię i Boga, są „czysto logiczne”, „oparte tylko na samym rozumie i logice”, są „oczywistą samą logiką” itd. Kiedy jednak dokładnie przyjrzeć się tym powodom pod kątem logiki, to wtedy okazuje się, że owa negacja jest praktycznie w całości utkana z błędów logicznych.[…] Cały artykuł znajduje się tutaj: http://argonauta.pl/piramidy-z-giza-d…

WYŚLIJ ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here